Gerda Zeeman

Coaching – Counseling – Consulting
Voordrachten en trainingen
Ik houd geregeld voordrachten en geef workshops. Hiervoor kun je mij rechtstreeks benaderen of je kunt mij boeken via ZijSpreekt.nl, het sprekersbureau voor vrouwelijke deskundigen op congressen en in de media.

Daarnaast heb ik ervaring met de media als lid van het deskundigenpanel bij het programma Medische Missers. In dit programma kwamen patiënten aan het woord die waren getroffen door een ernstig medisch incident waardoor hun leven drastisch was veranderd. Ook trad ik op in verscheidene TV interviews van actualiteitenprogramma’s over de Nederlandse verloskundige zorg.


Stacks Image 532


Ik werkte mee aan het opzienbarende boekje ‘Dit nooit meer, Artsen vertellen over hun incident’. In het boek vertellen enkele gevestigde medici over ‘hun’ incident, waar zij niet trots op zijn, maar dat een inherent deel vormt van hun professionaliteit. Zij vertellen over hoe zij dit hebben ervaren en hoe zij daarmee zijn omgegaan.


Ik spreek o.a. over:

• Vakinhoudelijke onderwerpen betreffende zwangerschap en bevallen
• Kwaliteit van zorg
• Patiëntveiligheid (openheid, organisatiecultuur, de rol van de arts)
• Medische fouten/incidenten/complicaties
• Begeleiding van artsen na betrokkenheid medisch incident
• Het leven van een vrouwelijk medisch specialist
• Fitte dokters – over bevlogenheid in werk & leven

Agenda 201614 januari 2016

Voordracht – disciplineoverstijgend onderwijs AIOS
Medische Incidenten en klachten, wat doet dat met jou?
Diakonessenziekenhuis, Utrecht


23 februari 2016

Voordracht – Compassie: hoe behoud je je energie en passie voor het vak in tijden van krapte en frustratie?
Na- en bijscholing voor psychiaters van de opleiding van GGNet, Apeldoorn


23 februari 2016

Voordracht – symposium kwaliteit/patientveiligheid
Medische Staf Bravis Ziekenhuis, Roosendaal


9-10-11 maart 2016

Bal-lanceren Module 1.1 – Leergang Persoonlijk leiderschap voor vrouwelijke artsen, Ermelo


14 maart 2016

Workshop – Persoonlijk leiderschap & Professionele ontwikkeling
AIOS Anesthesiologie UMCG, Groningen


19 april 2016

Voordracht – studiedag Impact van patientveiligheidsincidenten op medewerkers en organisaties
KU Leuven


21 april 2016

Voordracht – Tips en Tricks om diensten te doen tot je 67e jaar
Pijlerdag Foeto-Maternale Geneeskunde, Rotterdam


9 mei 2016

Workshop – Persoonlijk leiderschap & Professionele ontwikkeling
AIOS Anesthesiologie UMCG, Groningen


24 mei 2016

Training – Persoonlijk leiderschap voor VS/PA
The art of Balancing bevlogenheid & Compassie
Medisch Centrum Leeuwarden


2-3 juni 2016

Bal-lanceren Module 1.2 – Leergang Persoonlijk leiderschap voor vrouwelijke artsen, Ermelo


21 juni 2016

Training – Persoonlijk leiderschap voor A(N)IOS
The art of Balancing bevlogenheid & Compassie
Medisch Centrum Leeuwarden


22-23-24 juni 2016

Bal-lanceren Module 2.1 – Leergang Persoonlijk leiderschap voor vrouwelijke artsen, Ermelo


16 september 2016

Bal-lanceren Module 1.3 – Leergang Persoonlijk leiderschap voor vrouwelijke artsen, Ermelo


29-30 september 2016

Bal-lanceren Module 2.2 – Leergang Persoonlijk leiderschap voor vrouwelijke artsen, Ermelo


11 oktober 2016

Training Persoonlijk leiderschap voor A(N)IOS
The art of Balancing bevlogenheid & Compassie
Medisch Centrum Leeuwarden


4 november 2016

Bal-lanceren Module 1.4 – Leergang Persoonlijk leiderschap voor vrouwelijke artsen, Ermelo


14 november 2016

Workshop – Persoonlijk leiderschap & Professionele ontwikkeling
AIOS Anesthesiologie UMCG, Groningen


22 november 2016

Training – Persoonlijk leiderschap voor A(N)IOS
The art of Balancing bevlogenheid & Compassie
Medisch Centrum Leeuwarden


6 december 2016

Training – Persoonlijk leiderschap voor VS/PA
The art of Balancing bevlogenheid & Compassie
Medisch Centrum Leeuwarden


12 december 2016

Workshop – Persoonlijk leiderschap & Professionele ontwikkeling
AIOS Anesthesiologie UMCG, Groningen


Agenda 201523 januari 2015

Workshop – Alumnidag Masteropleiding Physician Assistants: Medische incidenten; Wie zorgt er voor de dokter?
Hogeschool InHolland, Amsterdam


26 januari 2015

Teamtraining – Acute Obstetrie
Verloskundig Samenwerkingsverband
MEDSIM, Eindhoven


18 maart 2015

Docent – SAVE’r cursus voor A(N)IOS
MEDSIM, Eindhoven


26 maart 2015

Teamtraining – Acute Obstetrie
Verloskundig Samenwerkingsverband
MEDSIM, Eindhoven


7 april 2015

Teamtraining – Acute Obstetrie
Verloskundig Samenwerkingsverband
MEDSIM, Eindhoven


19 april 2015

Plenaire voordracht Nationaal Co-assistentencongres
Effectief omgaan met Medische Incidenten, Egmond aan Zee


20 april 2015

Workshop – nascholing echoscopisten STBN, Zwolle
Gemiste afwijking, wie zorgt er voor de echoscopist? Over effectief omgaan met de emotionele nasleep van onverwachte uitkomsten in de patiëntenzorg


21 april 2015

Teamtraining – Acute Obstetrie
Verloskundig Samenwerkingsverband
MEDSIM, Eindhoven


1 mei 2015

Voordracht – Effectief omgaan met medische incidenten
Imagine Programma Klinisch Leiderschap kwaliteitsinstituut CBO, Wolfheze


26 mei 2015

Training – Persoonlijk leiderschap voor Verpleegkundig Specialisten & Physician Assistants
The art of Balancing bevlogenheid & Compassie
Medisch Centrum Leeuwarden


28 mei 2015

Voordracht – Ook een arts heeft gevoel: de impact van een incident
GOMA Symposium Letselschaderaad, Zeist


12 juni 2015

Training – Persoonlijk leiderschap voor A(N)IOS
The art of Balancing bevlogenheid & Compassie
Medisch Centrum Leeuwarden


26 juni 2015

Effectief omgaan met medische incidenten
IMAGINE Programma Klinisch Leiderschap kwaliteitsinstituut CBO, Wolfheze


22 september 2015

Teamtraining Acute Obstetrie
Verloskundig Samenwerkingsverband
MEDSIM Westfries Gasthuis, Hoorn


25 september 2015

Teamtraining Acute Obstetrie
Verloskundig Samenwerkingsverband
MEDSIM Westfries Gasthuis, Hoorn


1 oktober 2015

Train-The-Trainer multidisciplinaire teamtraining
MEDSIM, Eindhoven


20 oktober 2015

Training medisch specialisten
Effectief omgaan met medische incidenten
Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam


27 oktober 2015

Training – Persoonlijk leiderschap voor A(N)IOS
The art of Balancing bevlogenheid & Compassie

Medisch Centrum Leeuwarden


2 november 2015

Teamtraining – Acute Obstetrie
Verloskundig Samenwerkingsverband
MEDSIM Amstelland Ziekenhuis, Amstelveen


7 november 2015

Voordracht – Wat is er gebeurd met me / mijn hoofd?
Stichting HELLP syndroom, Amersfoort


10 november 2015

Training – Persoonlijk leiderschap voor Verpleegkundig Specialisten & Physician Assistants
The art of Balancing bevlogenheid & Compassie

Medisch Centrum Leeuwarden


11 november 2015

Teamtraining – Acute Obstetrie
Verloskundig Samenwerkingsverband
MEDSIM Ziekenhuis Rivierenland, Tiel


13 november 2015

Teamtraining – Acute Obstetrie
Verloskundig Samenwerkingsverband
MEDSIM Ziekenhuis Rivierenland, Tiel


18 november 2015

Voordracht – Nascholing Huisartsen Stichting KOH, Mierlo
Alle dokters maken fouten, maar praten we erover?


19 november 2015

Voordracht – Als je zelf het slechte nieuws bent, omgaan met medische incidenten
Symposium Patientveiligheid
Anthonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis, Amsterdam


20 november 2015

Teamtraining – Acute Obstetrie
Verloskundig Samenwerkingsverband
MEDSIM Ziekenhuis Rivierenland, Tiel


26 november 2015

Voordracht – Nascholing Huisartsen Stichting KOH, Mierlo
Alle dokters maken fouten, maar praten we erover?


10 december 2015

Train-The-Trainer – multidisciplinaire teamtraining
MEDSIM, Eindhoven


11 december 2015

Voordracht – Quality & Leadership development program for Healthcare professionals
Zuyderland Ziekenhuis


16 december 2015

Train-The-Trainer – multidisciplinaire teamtraining
MEDSIM Deventer Ziekenhuis


Agenda 20148 februari 2014

Training – medisch specialisten
Effectief omgaan met medische incidenten, Leusden


18 februari 2014

Teamtraining – Acute Obstetrie
Verloskundig Samenwerkingsverband
MEDSIM, Eindhoven


13 maart 2014

Voordracht – Topartsenverkiezing
Bevlogen artsen, tussen rebelleren en conformeren
MEDNET & Orde Medisch Specialisten, Utrecht


14 maart 2014

Voordracht – Obstetrie & Neonatologie Congres
Traumatische bevalling – Begeleiding voor zorgprofessionals, Veldhoven


2 april 2014

Teamtraining – Acute Obstetrie
Verloskundig Samenwerkingsverband
MEDSIM, Eindhoven


4 april 2014

Docent – Train de (simulatie)trainer
Cursus medisch specialisten
MEDSIM, Eindhoven


9 april 2014

Docent – SAVE’r cursus
Verloskundige Academie Rotterdam
MEDSIM, Eindhoven


13 mei 2014

Voordracht – VVAA & Compassion-for-Care
Thema-avond Beroeps(z)eer: Hoe te handelen als het misgaat, Utrecht


5 juni 2014

Voordracht – Algemene Ledenvergadering Centramed
Medische incidenten en second victim, Woerden


11 september 2014

Docent – SAVE’r cursus voor A(N)IOS
MEDSIM, Eindhoven


19 september 2014

Teamtraining – Acute Obstetrie
Verloskundig Samenwerkingsverband
MEDSIM, Eindhoven


3 oktober 2014

Training – medisch specialisten
Effectief omgaan met medische incidenten, Leusden


9 oktober 2014

Voordracht – Second Victim
Netwerkbijeenkomst Medisch Specialisten Patientveiligheid
Orde Medisch Specialisten, Utrecht


14 oktober 2014

The art of Balancing
Training Persoonlijk leiderschap voor AIOS
Medisch Centrum Leeuwarden


31 oktober 2014

Workshop – Medische Missers: wie zorgt er voor de dokter?
Opleidingsweekend AIOS longziekten, regio Oost NL, Doetinchem


4 november 2014

Teamtraining – Acute Obstetrie
Verloskundig Samenwerkingsverband
MEDSIM, Eindhoven


13 november 2014

The art of Balancing
Training Persoonlijk leiderschap voor AIOS
Medisch Centrum Leeuwarden


19 november 2014

Voordracht – over de persoonlijke impact van een medisch incident
Verloskundige Refereeravond Beroeps(z)eer
Maxima Medisch Centrum, Veldhoven


28 november 2014

Voordracht – Nederlandse Vereniging van Heelkunde (NVvH)
Chirurgendagen-Najaarsdag
Van Samen Werken naar Samenwerken- medische incidenten


2 december 2014

Voordracht – Invitational voor Zorgbestuurders
Medische incidenten en Second Victim
Kwaliteitsinstituut CBO, Utrecht


4 december 2014

Teamtraining – Acute Obstetrie
Verloskundig Samenwerkingsverband
MEDSIM, Eindhoven


10 december 2014

Training – Crew Resource Management Operatiekamer teams
MEDSIM, Eindhoven


12 december 2014

Training – Crew Resource Management Operatiekamer teams
MEDSIM, Eindhoven


17 december 2014

Training – Crew Resource Management Operatiekamer teams
MEDSIM, Eindhoven