Gerda Zeeman

Coaching – Counseling – ConsultingPeer Support en patiëntveiligheidsincidenten
Patiëntveiligheidsincidenten hebben een niet te onderschatten impact op de betrokken zorgverlener(s) en de organisatie. Hierbij wordt over het algemeen nog niet voldoende stilgestaan. Er is door de werkdruk onvoldoende aandacht voor de situatie, of de gebeurtenis wordt niet als potentieel traumatisch erkend.

Medische professionals en hun teams kunnen het gevoel hebben dat ze er alleen voor staan. Adequate, en vooral ook tijdige, aandacht voor reflectie, verlicht de emotionele nasleep van deze - potentieel ingrijpende - gebeurtenis en kan veel ellende voorkomen. Zo blijven zelfvertrouwen, het lerend vermogen en werkplezier behouden.

Al meer dan 10 jaar ben ik actief bezig om het onderwerp ‘collegiale steun (peer support)’ voor second victims in de patiëntenzorg vorm te geven. Samen met Loes Schouten en Kris Vanhaecht en met ondersteuning van de VvAA hebben we in 2015 een start gemaakt met het Landelijke Leernetwerk Peer Support.

Voor vragen betreffende Participatie aan het leernetwerk, trainingen voor beoogde peer supporters, prevalentieonderzoek en/of implementatie in de eigen organisatie, bezoek www.peersupportnetwerk.nl of neem contact met mij op.